Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Gdańsk
gdansk
image

foto janusz 001Janusz Piotr Kowalkowski (1965), absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, Wyższego Studium Organistowskiego we Wrocławiu, Wojskowej szkoły muzycznej II st. w Gdańsku, muzyk, muzykoterapeuta, poeta, pedagog. Laureat wielu ogólnopolskich konkursów literackich. Artysta scen operowych we Wrocławiu i Szczecinie.
Przynależność:
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich O/ Gdańsk, Zrzeszenie Literatów polskich w Chicago, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy, Stowarzyszenie polskich Artystów Muzyków w Koszalinie, Zachodniopomorski Okręg Związku Piłsudczyków w Koszalinie, założyciel i kierownik ,, SZWADRONU LITERACKIEGO”
Wydane pozycje poetyckie: – ,,METAMORFOZA”, ,,ZDĄŻYC PRZED CISZĄ”, ,, Za progiem Polska”, ,,Ukoronowanie”, ,, 7 świec Mojżesza”, ,,W miłości twoje imię”, ,,Słowa zakazanych modlitw nazwane wierszami”.
Bajki: – ,,BAJKI Z KUFERKA PATRYCJI”, ,,GABCIO OD GABRIELA cz. I ”, ,,BAJECZNY KUFEREK PATRYCJI CZ.II”, ,,HISTORIA DLA NAJMŁODSZYCH”
płyty:
,,Czas taborów za nami”
,,Hipnoza do tekstów – KRYSTYNY WAJDY”
,,A miłość przychodzi”
,,Świat pokochał cyganów”
,, Gdzie byłeś mały Jezu”
,,Gdyby świat nie znał miłości”
Przynależność:
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy
Związek Literatów Polskich O/Szczecin
Stowarzyszenie Autorów Polskich O/ Kołobrzeg
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków w Koszalinie
Towarzystwo Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego Środkowopomorskiego
Okręgu Związku Piłsudczyków w Koszalinie