Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Gdańsk
gdansk
image

Prezes: Bożena Ptak,
wiceprezes: Józef Franciszek Wójcik,
skarbnik: Kazimierz Nowosielski,
sekretarz: Bogusław Żyłko.
Skład Komisji Rewizyjnej:
Wojciech Boros
Olga Kubińska
Monika Milewska
Sąd Koleżeński:
Mieczysław Abramowicz
Zbigniew Zielonka