Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Gdańsk
gdansk
image

Okładka - Okno z widokiem na PolitechnikęBarbara Szczepuła„Oko z widokiem na Politechnikę”.

21 listopada 2014 roku sala w Nadbałtyckim Centrum Kultury wypełniona była po brzegi inżynierami. Oczywiście nie tylko, ale w istocie przeważali absolwenci Politechniki Gdańskiej, bo to o nich jest książka „Okno z widokiem na Politechnikę”, którą Barbara Szczepuła powróciła po latach do tematyki swojej pierwszej uczelni. Jej książkowym debiutem był w 2004 roku zbiór reportaży „Przystanek Politechnika”, który czytelnicy Dziennika Bałtyckiego uznali wówczas za Książkę Roku.
W nowej książce opisuje nie tylko uczonych profesorów, ale i „prostych magistrów inżynierów”, którzy porobili kariery biznesowe i polityczne, na przykład Piotra Soykę, prezesa Grupy Remontowa SA, Ryszard Trykoskę, budowniczego stadionu PGE Arena, Europejskiego Centrum Solidarności i Trasy Słowackiego, Jana Zarębskiego, biznesmena i pierwszego marszałka województwa pomorskiego, czy architektów z pracowni A-Plan, którzy stworzyli genialny projekt Muzeum II Wojny Światowej. Książka Szczepuły pełna jest smakowitych anegdot związanych z tą zasłużoną gdańską uczelnią, które podczas promocji wydobył na światło dzienne prowadzący spotkanie Marek Ponikowski. Wydało się też przy okazji, że ustrojową transformację w Gdańsku i na Pomorzu robili w dużej mierze właśnie inżynierowie. Oprócz wspomnianego już Jana Zarębskiego wymieńmy tu pierwszego prezydenta Gdańska, inżyniera Jacka Starościaka, czy inżyniera Jana Kozłowskiego, prezydenta Sopotu, potem marszałka województwa, wreszcie europosła.
Zainteresowanie zebranych wzbudziła dyskusja dwu byłych rektorów PG, profesora Janusza Rachonia i profesora Edmunda Wittbrodta, na temat budzący ciągle w środowisku tej uczelni kontrowersje: czy za datę jej powstania należy przyjąć rok 1904, kiedy zgodnie z wolą Wilhelma II zbudowano Technische Hochschule, czy też dzieje Politechniki powinniśmy liczyć od roku 1945? Spór podsumował obecny rektor, profesor Henryk Krawczyk oznajmiając, że właśnie w 2014 roku odbywają się uroczyste obchody 110-lecia uczelni.
Barbara Szczepuła wyjaśniała, że nie mogła nie napisać tej książki, bo jest inżynierskim dzieckiem, a jej mama Wanda Szczepuła była pierwszą kobietą profesorem na Politechnice Gdańskiej, kierownikiem Katedry Mikrobiologii Technicznej. Tytułowe okno znajduje się właśnie w jej dawnym gabinecie. Autorka patrzy teraz przez nie na politechniczny dziedziniec zatrzymując w filmowej stop-klatce różne osoby związane z uczelnią począwszy od roku 1904.

„Okno z widokiem na Politechnikę” jest siódmą książką Barbary Szczepuły. W 2013 roku za biografię Aliny Pienkowskiej „Miłość w cieniu polityki” otrzymała Splendor Gedanensis – Nagrodę Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. Wokół gdańskiej tematyki krążą wszystkie jej książki, zarówno głośny „Dziadek z Wehrmachtu” jak wydany w ramach Biblioteki Gdańskiej „Kod Heweliusza” i tom reportaży o ironicznym tytule Rajski ogród” opublikowany przez Muzeum II Wojny Światowej.