Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Gdańsk
gdansk
image

Kazimierz Sopuch, dr hab., emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego, ur.1.04.1933 r. we wsi Jawory Wielkopole, powiat ostrołęcki.
Ukończył socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Socjolog kultury, autor wielu prac badawczych z zakresu socjologii wartości, socjologii religii i regionalizmu. Opublikował około 200 artykułów w czasopismach naukowych i drukach zwartych oraz nast. pozycje książkowe: Postawy wobec życia i wybór wartości a struktura społeczn,Gdańsk 1983, Uczestnictwo mieszkańców ziemi kościerskiej w kulturze,Ossolineum l987, Z pogranicza kurpiowsko – mazurskiego1945-1957,Ostrołęka l993, Postawy studentów wobec życia i wybór wartości, Gdańsk l994, Na obrzeżu, Łomża 2001.
Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i ZaiKS-u. Wydał następujące tomy wierszy: My dwoje, „Pojezierze” 1960, Wyjście z cienia, Wyd. Morskie 1966, Rwanie lnu, WM 1971, Astry, WM 1976, Oswoić ptaka, WM 1980, Gleba, WM 1986, Wiersze wybrane, Marpress 1994, Drażnienie niepokoju, Marpress 1998, Cztery poematy i epilog, Marpress 2003, Na wiekuistych pastwiskach, Marpress 2006, Ponad losem, Marpress 2009, Ku Nieznanemu, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki 2012 oraz tom przekładów poetów Leningradu /Petersburga/ Prawdy proste i wieczne, WM 1983.
Laureat I nagrody Czerwonej Róży /1968/ i I Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera / 2000 /. Otrzymał wiele wyróżnień, w tym odznakę Za zasługi dla Gdańska, Zasłużonym Ziemi Gdańskiej i Zasłużony Działacz Kultury, Srebrny Krzyż Zasługi.
Członek Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia Gdynia 70, współzałożyciel Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni i jej pierwszy rektor w latach 2002 – 2004.
Współpracował z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Olsztynie i z Kaszubsko- Pomorską Szkołą Wyższą w Wejherowie.