Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Gdańsk
gdansk
image

Kazimierz Nowosielski – ur. 18 marca 1948 r. w Rybnie na Kujawach w rodzinie chłopskiej. Ukończył Szkołę Podstawową w Zakrzewku, egzamin maturalny zdał w Liceum Ogólnokształcącym w Sompolnie, a tytuł magistra filologii polskiej uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim. Po studiach przez rok pracował jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Zawodowej w Chojnicach. W 1972 r. został asystentem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego, by w rok później przenieść się do Instytutu Filologii Polskiej na tejże uczelni, gdzie dotąd pracuje. Zajmuje się historią literatury polskiej. W 1980 r. obronił pisaną pod kierunkiem prof. Marii Janion rozprawę doktorską zatytułowaną „Doświadczenie biograficzne i powieść chłopska”. W 1996 r. uzyskał habilitację na podstawie książki „Przestrzeń oczekiwania. Historia, natura, sacrum we współczesnej poezji polskiej”. W 2012 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Pracuje w Katedrze Historii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej UG. Zajmuje się także dziejami dwudziestowiecznego malarstwa. Do 2014 roku wypromował 150 magistrów i 7 doktorów. Ojciec trojga dzieci.
Opublikował następujące zbiory wierszy:

1. „Miejsce na brzegu”, Gdańsk 1975
2. „Stan skupienia”, Gdańsk 1977
3. „Dotkliwa obecność”, Warszawa 1981
4. „Codzienna zapłata”, Gdańsk 1983
5. „Najbliższa dal. Z wierszy dawnych i nowych”, Gdańsk 1989
6. „Uparte oddychanie”, Warszawa 1989
7. „Wiersze wybrane”, Gdańsk 1990
8. „Wilga i deszcz”, Gdańsk 1994
9. „Z księgi darów”, Gdańsk 1997
10. „Znikliwa odwieczność”, Gdańsk 1999
11. „12 wierszy”, Gdańsk 2001
12. „Ziarno i wiatr”, Pelplin 2003
13. „Kamień dla utrudzonego”, Gdańsk 2007
14. „Człowiek rośnie cicho. Wybór wierszy z lat 1989 – 2009”, Pelplin 2010
15. „Okno od północy”, Pelplin 2012

Zbiory szkiców i esejów o literaturze i sztuce:

1. „Ryzyko obecności. Doświadczenie biograficzne i powieść chłopska”, Warszawa1983
2. „Przestrzeń oczekiwania. Historia, natura, sacrum we współczesnej poezji polskiej”, Gdańsk 1993
3. „Troska i czas. Szkice o poezji i przemijaniu”, Gdańsk 2001
4. „Dar zamieszkiwania. Eseje o doświadczeniach i wartościach”, Pelplin 2002
5. „ Rozróżnianie głosów. O poetyckim myśleniu według wartości”, Gdańsk 2004
6. „Dobrze się spotkać. O esejach, listach i rozmowach z pisarzami”, Gdańsk 2008
7. „Galeria. O wybranych malarzach i malarstwie współczesnym”, Pelplin 2009
8. „Czytać i pytać. Analizy oraz interpretacje dwudziestowiecznej poezji polskiej”, Gdańsk 2009