Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Gdańsk
gdansk
image

FOT. ANNA JAKUBOWSKA-001 Monika Milewska  – dr historii, dramaturg, eseistka, poetka, bajkopisarka, tłumaczka. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Warszawski, gdzie doktoryzowała się w 2000 roku, Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu. Stypendystka m.in. Rządu Francuskiego, Rządu Włoskiego, Fundacji Mellona, Centrum Pisarzy i Tłumaczy na Rodos, Ministra Kultury, Ministra Edukacji, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Batorego, Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego. W latach 2002-2008 adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Fellow Akademii Amerykańskiej w Rzymie. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autorka opublikowanej w 2002 r. w wydawnictwie „słowo/obraz terytoria” eseistycznej książki pt. Ocet i łzy. Terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako doświadczenie traumatyczne, która przyniosła jej stypendium „POLITYKI” dla najlepszych młodych naukowców oraz nominację do Nagrody NIKE.
Zadebiutowała w wieku lat 13 w Telewizji Polskiej fragmentami poematu „Waterloo”. Jej pierwszy wiersz ukazał się drukiem we Francji w piśmie „Europoésie” w 1992 roku. W tym samym roku „Dialog” opublikował jej napisany jeszcze w liceum dramat pt. ”Savonarola”. Od tej pory swoje utwory publikowała m.in. w „Twórczości”, „Więzi”, „Zeszytach Literackich”, „Res Publice Nowej”, „Kwartalniku Filmowym”, „Tytule”, „Autografie”, „Migotaniach przejaśnieniach”, „Blizie”, „Przeglądzie Literackim”, „Wyspie”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży”, „Świerszczyku” oraz chorwackich pismach „Forum”, „Mogućnosti” i „Hrvackie Slovo”. Prezentowało je również wielokrotnie Polskie Radio (m.in. w Teatrze Polskiego Radia dramat „Savonarola”, reż. Janusz Kukuła oraz nagrodzone słuchowisko „Podróż na Księżyc” z Janem Englertem i Jerzym Radziwiłowiczem w rolach głównych). Dwie z jej sztuk miały swoje premiery na scenach teatrów lalkowych: „Wiewiórka” w poznańskim Teatrze Animacji (2006, reż. Marcin Jarnuszkiewicz) oraz „Dzieje sławnego Rodryga” w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora (2008, reż. Marian Pecko). Obie były nagradzane (otrzymały m.in. ATEST – nagrodę międzynarodowego stowarzyszenia ASSITEJ), a miesięcznik „Teatr” uznał „Rodryga” za najlepsze przedstawienie lalkowe sezonu. W 2009 „Dzieje sławnego Rodryga” ukazały się w angielsko-chorwackim wyborze najgłośniejszych współczesnych polskich sztuk dla dzieci i młodzieży. Monika Milewska jest laureatką ponad dwudziestu konkursów poetyckich i dramaturgicznych, m.in. „Czerwonej Róży”, „Warszawskich Dni Literatury” (trzykrotnie), „Łódzkiej Wiosny Poetów”, Konkursu im. J. Bierezina (nominacja), „Szukamy Polskiego Szekspira”, konkursu na sztuki dla dzieci i młodzieży w Poznaniu (trzykrotnie), konkursu zamkniętego na słuchowisko zorganizowanego z okazji jubileuszu Teatru Poskiego Radia i ZAiKS-u (2013, druga nagroda). Wydała trzy tomiki: Podróż na koniec świata (Żak, Gdańsk 2002), Papierowe okręty (Nowy Świat, Warszawa 2005) oraz Płacz komety (Nowy Świat, Warszawa 2012). Jej utwory tłumaczone były na francuski, duński, angielski i chorwacki. W maju 2012 w wydawnictwie słowo/obraz terytoria ukazała się jej eseistyczna książka Bogowie u władzy. Od Aleksandra Wielkiego do Kim Jong Ila, nominowana do Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”.
W czerwcu 2015 za tekst słuchowiska „Podróż na Księżyc” otrzymała Grand Prix XV Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji „Dwa Teatry” w Sopocie.

Foto: Anna Jakubowska