Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Gdańsk
gdansk
image

Olga

Olga Kubińska – poetka, tłumaczka, badaczka angielskiego piśmiennictwa renesansowego. Autorka trzech tomów poezji: „Biały kwadrat i okolice” (słowo/obraz terytoria 1995), za który otrzymała Nagrodę Literacką Miasta Gdańska; Zaduszki (Biblioteka „Toposu”, Sopot 2011); życie. wydanie drugie poprawione (w druku) i monografii Przybyłem tu by umrzeć. Relacje z placów straceń (słowo/obraz terytoria 2013), za którą otrzymała nagrodę „Literatury na Świecie”. Publikowała m. in. w „Kresach”, „Zeszytach Literackich”, „Toposie”, „Przeglądzie Politycznym”, „Migotaniach” i „Tekstualiach”. Tłumaczy literaturę piękną i eseistykę, m. in. Anthony’ego Burgessa, Geoffreya Hilla, George’a Steinera i Franka Kermode’a. Wykłada literaturę i przekładoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim.