Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Gdańsk
gdansk
image

 Bogusław Żyłko, ur. 10. 07. 1944 na Wileńszczyźnie, deportowany w 1952 r. wraz z rodziną do południowego Kazachstanu (powrót do kraju jesienią 1956 r.), matura w bydgoskim Liceum Pedagogicznym (1964), studia wyższe – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku (1970),  profesor emerytowany  Uniwersytetu Gdańskiego, w którym przepracował ponad 40 lat, kierując kolejno: Zakładem Historii Filozofii Nowożytnej, Zakładem Filozofii Kultury i  Zakładem Semiotyki Kultury i Komunikacji Międzykulturowej (wszystkie w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa). Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, gdzie kieruje Katedrą Literaturoznawstwa. Zajmuje się nadal semiotyką kultury, rosyjskimi doktrynami estetycznymi (zwłaszcza literaturoznawczymi) XX wieku, historią idei. W wydawnictwie UG uruchomił (książką Olgi Freidenberg Obraz i pojęcie) serię wydawniczą „Literatura i okolice” (do tej pory ukazała się w tej serii osiem książek). Przygodę z poważną nauką rozpoczął na początku lat siedemdziesiątych na seminarium doktoranckim prof. Marii Janion (w 1979 roku obronił, przygotowaną pod Jej kierunkiem dysertację doktorską zatytułowaną Jurij Tynianow jako teoretyk i metodolog literatury). Zajmował się osobą i dziełem Michaiła Bachtina (poświęcił mu swoją rozprawę habilitacyjną), a w ostatnim okresie głównymi szkołami naukowymi w humanistyce rosyjskiej XX wieku, udostępniając w przekładach prace jej najwybitniejszych przedstawicieli (m. in. opublikował we własnym tłumaczeniu i opracowaniu ponad 10 tomów prac semiotyków z grupy Tartu-Moskwa). Niedawno ukończył obszerną monografię (w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), zatytułowaną Panorama myśli rosyjskiej XX wieku (Główne szkoły naukowe w humanistyce rosyjskiej XX wieku). Obecnie pracuje nad książką o wschodnich intelektualnych fascynacjach  Cz. Miłosza.

Uczestniczył z referatem w ok. 50 międzynarodowych kongresach i konferencjach. W 2001 r. zorganizował w Gdańsku X Konferencję Bachtinowską (X Bakhtin Conference); w latach 2008 – 2011 pracował nad tematem Szkoły naukowe w humanistyce rosyjskiej XX w. w ramach grantu MNiSzW (NN103 143234), opublikował ponad 350 prac (książki, artykuły, recenzje, przekłady).

Odznaczenia i nagrody: odznaka „Zasłużony działacz kultury”, Medal KEN, Złoty Krzyż Zasługi, nagroda Wojewody Pomorskiego (za książkę „Semiotyka dziejów Rosji”) w 1994 r.; nagroda miesięcznika „Literatura na Świecie” w 2002 w dziedzinie przekładoznawstwa (za książkę „Sztuka w świecie znaków”)

Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (członek Zarządu Oddziału Gdańskiego), Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Związku Sybiraków, Komitetu Słowianoznawstwa PAN (wybrany na kadencję 2015–2018).

Prywatnie: mąż (żona Dorota), ojciec (synowie Piotr i Karol), dziadek (wnukowie Olek, Krzyś i Ryś).